Svařování | TDG Autocentrum

SVAŘOVÁNÍ

Svařování plastů je v dnešní době využívaná technologie při opravě vozidel. Používáme nejkvalitnější nitrogenové svářečky na trhu, které zajišťují vysokou úroveň kvality jednotlivých oprav. Při svařování plastových dílů nedochází k jejich degradaci a tzv. pěnění, což zajišťuje maximální pevnost daného sváru.

Výhody:

 • Široké spektrum použití (plasty)
 • Vysoká kvalita a pevnost sváru
 • Použití pro exteriér a interiér
 • Často finančně i časově výhodnější než výměna celého dílu
 • Ekologie – nedochází ke zbytečnému plýtvání plastů

Přibližný odhad ceny opravy jsme schopni určit i po telefonu. Přesná cenu opravy je pak stanovena technikem na místě.

Nabízíme svařování hliníku a nerezu moderní metodou TIG (Tungsten Inert Gas). Někdy tuto metodu můžeme nalézt pod zkratkou WIG nebo GTAW, ale jedná se stále o stejnou metodu.

Svařování probíhá za hoření elektrického oblouku mezi elektrodou a základním svařovaným materiálem. Wolframová elektroda se při svařování netaví, a proto musí být schopna odolávat vysokým teplotám (teplota tání wolframu je okolo 3300°C). Do elektrody je přes kleštinu přenášen svařovací proud a z keramické hubice okolo elektrody proudí ven inertní plyn, který vytváří v místě sváru ochranou atmosféru.

Výhody:

 • Vynikající kontrola nad svárem = preciznost
 • Automatické nebo ruční přidávání materiálu dle potřeby
 • Možnost svařování i bez přidávání materiálu
 • Vysoká teplota oblouku a možnost tepelné regulace
 • Ochrana svarové lázně před přísunem vzduchu
 • Regulace proudu = možnost svařování tenkých materiálů

Nevýhody:

 • Velmi vysoká technická náročnost = drahé zařízení
 • Svařování je pomalejší - daň za přesnost

Přibližný odhad ceny opravy jsme schopni určit i po telefonu. Přesná cenu opravy je pak stanovena technikem na místě.